De poort naar het centrum

De Nieuwe Marckenburgh

De Nieuwe Marckenburgh: een mix van woningen in een omgeving van groen. Hier ontstaat een bijzondere poort naar het centrum!

De Nieuwe Marckenburgh

De 3 V's

Met 162 woningen, meer groen, een nieuwe straat tussen het Goudenregenplein en de Eikenlaan, een nieuw wandelpad en een nieuwe verbinding naar het eilandje wordt de Nieuwe Marckenburgh vriendelijk, verbindend en verrijkend. 

De Nieuwe Marckenburgh bestaat uit drie herkenbare gebouwen met elk een eigen hoogte, kleur en karakter. Het hoogste gebouw van de drie krijgt een opvallende ‘kroon’ op het dak, geïnspireerd door de huidige Marckenburgh. Verleden en toekomst komen samen op deze plek voor iedereen.

Lees meer

Groene verrijking

De Nieuwe Marckenburgh wordt rijk aan beplanting en wandelpaden. Via het nieuw aan te leggen wandelpad loop je straks om de gebouwen heen. Vanaf het parkje achter De Nieuwe Marckenburgh voert een nieuwe verbinding je naar het eilandje. Vandaaruit loop je door naar het wandel- en fietspad aan de Fietsenmaker. Zo maak je een heerlijk rondje door het groen!

Verbinding Goudenregenplein en Eikenlaan

Op dit moment loopt het Goudenregenplein dood op een anoniem pleintje achter de Marckenburgh. Dat kan beter. Daarom komt er een nieuwe verbindingsstraat tussen het Goudenregenplein en de Eikenlaan. Daarmee krijgt het hele gebied een meer open, vriendelijk en toegankelijk karakter. Handig als je met de auto komt én prettig als je lopend richting het centrum gaat.  

De Nieuwe Marckenburgh

Nieuws

De Nieuwe Marckenburgh
20 december 2022

Onderzoek naar de vleermuizen in de huidige Marckenburgh

Voordat het nieuwe plan gerealiseerd kan worden, zal de huidige Marckenburgh eerst gesloopt moeten worden. Om een ontheffing voor de sloop te krijgen is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen, mussen en andere beschermde dieren en planten. 

De Nieuwe Marckenburgh
29 september 2022

De Nieuwe Marckenburgh:
voor iedereen

De Nieuwe Marckenburgh van toen en nu. De Nieuwe Marckenburgh wordt een plek voor iedereen.

Aan het woord

Gemeente

chris hottentot
Wethouder Gemeente Nissewaard
Chris Hottentot

“De Nieuwe Marckenburgh zorgt voor meer woningen dichtbij het centrum van Spijkenisse. Daarnaast wordt met dit project de omgeving groener en komt er een betere verbinding voor fietsers en voetgangers. Dit past goed in onze toekomstvisie Nissewaard naar 2040 waarmee we continu werken aan meer groen, goede bereikbaarheid en fijn wonen. Ook het architectonische plaatje klopt: de Nieuwe Marckenburgh zal net als zijn voorganger een markant gebouw worden dat goed past in de wijk Groenewoud en in de omgeving.”

Architect

Stijn van Tuijl Kuiper
Architect bij KuiperCompagnons
Stijn van Tuijl

“We vonden het heel belangrijk om in dit gebied de levendigheid op straat terug te brengen. Daarom hebben we gekozen voor een heldere stedenbouwkundige opzet zonder de onoverzichtelijke en onveilige plekken die er nu zijn. De parkruimte in het verlengde van het Goudenregenplein draagt ook bij aan die levendigheid. Dat wordt een prachtige plek aan het water met mooie wandelverbindingen met het centrum.”

Ontwikkelaar

Marcel Boereboom
Hoofd projectmanagement
Marcel Boereboom

“Bij het creëren van een nieuwe omgeving als de Nieuwe Marckenburgh gaat het ons niet alleen om de ‘stenen’, het mooie ontwerp en de sfeervolle afwerking. Het ontwikkelen en bouwen is nooit een doel op zich. Het is een middel om iets wezenlijks te bereiken voor mensen: een prettige woning of een duurzame omgeving. Vandaar ons motto: “Mensen voor Gebouwen”. Het gaat ons erom wat de Nieuwe Marckenburgh doet voor bewoners en omwonenden. Wij voegen die ‘menselijkheid’ graag toe aan het ontwikkel- en bouwproces.”

Tijdlijn

De Nieuwe Marckenburgh

Verwerving

Afgerond

Schetsontwerp

Wordt aan gewerkt

Voorlopig ontwerp

De Nieuwe Marckenburgh

Definitief ontwerp

Aanvraag omgevingsvergunning

De Nieuwe Marckenburgh

Start verkoop

Uitvoer sloopwerk

De Nieuwe Marckenburgh

Start bouw

Meestgestelde vragen

Voor welke doelgroep(en) zijn de woningen bedoeld?

De Nieuwe Marckenburgh zal een brede doelgroep woningen gaan bedienen. Naast de door Woonzorg Nederland aangeboden sociale huurwoningen, zal er sprake zijn van middenhuur woningen en koopwoningen in diverse prijsklassen.

Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw? 

We bevinden ons nu nog in de fase van het schetsontwerp. Pas op het moment dat we naar het definitieve ontwerp gaan en het bestemmingsplan aangevraagd kan worden, kunnen wij een  eerste prognose maken van start verkoop en start bouw. Op dit moment hebben we nog te maken met teveel onzekerheden. 

Is er een mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven? 

Je kan je inschrijven via de inschrijf in button op de website. Je zal automatisch op de hoogte worden gehouden van de voortgang doormiddel van nieuwsberichten. In deze fase van het project (schetsontwerp) zal dat ongeveer eens in het kwartaal zijn.  

Zijn de koop- en huurprijzen van de appartementen al bekend? 

We bevinden  ons nu nog in de voorfase van de ontwikkeling. Over de koop- en huurprijzen zal voorlopig nog niets bekend worden gemaakt. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wie gaat de verhuur van de huurwoningen verzorgen? 

Woonzorg Nederland zal de verhuur van de sociale huurwoningen gaan verzorgen. Wie de verhuur van de middenhuur woningen zal verzorgen is op dit moment nog niet bekend. 

Is er meer informatie over de appartmenten beschikbaar? Denk bijvoorbeeld aan situatietekening met ontsluiting, plattegronden van de woningtypes, 3D beelden e.d.

In dit stadium kunnen wij niet meer informatie geven dan tijdens de inloopavond is gepresenteerd of op de website terug te vinden is. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wat is de status? 

Op dit moment zijn de onderzoeken m.b.t. de vleermuispopulatie, die zich bevindt in het huidige pand, nog in volle gang. Dit kan nog wel maanden in beslag nemen. Wanneer dit is afgerond zal er verder kunnen worden gegaan met het schetsontwerp. 

Blijven de woningen van de Marckenhof gehandhaafd? Hoe zit het met de parkeergelegenheid voor de huidige bewoners van de Marckenhof? Wordt er rekening gehouden met deze bewoners?

De woningen van de Marckenhof blijven gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid voor de huidige bewoners. De bewoners van de Marckenhof zullen tijdens de uitwerking van het plan met nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.

Vragen over het project?

Heb je vragen over De Nieuwe Marckenburgh, neem dan gerust contact op met het team van De Nieuwe Marckenburgh.

De Nieuwe Marckenburgh

Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

* De artist impressies geven een indruk van de uitstraling van het project en de omgeving. Het uiteindelijke ontwerp kan hiervan verschillen.