De Nieuwe Marckenburgh:
voor iedereen

De Marckenburgh toen….

De oude Marckenburgh was een plek voor iedereen. Jarenlang was het een woon-zorgcomplex. Toen dat ophield te bestaan, boden de appartementen in het voormalige verzorgingshuis woonruimte aan jongeren. Na verloop van tijd ontstonden door de mankementen aan het gebouw echter steeds meer problemen. De Marckenburgh raakte ‘op’. Daarom staat het gebouw sinds 2020 leeg. Tijd om samen met de gemeente Nissewaard de Marckenburgh nieuw leven in te blazen en een aantrekkelijke schakel te laten zijn tussen de aangrenzende wijken!

De Nieuwe Marckenburgh

… en in de toekomst

Met Woonzorg is afgesproken dat het oude gebouw gesloopt gaat worden. Daarna gaat het eigendom naar Bouwonderneming Stout die het gebied gaat realiseren en Herkon, die het gaat ontwikkelen. Er komt een mix van (sociale) huur- en koopappartementen, 162 in totaal. We bouwen niet alleen de appartementen, maar we pakken ook het omliggende gebied aan. Zo wordt de entree van de wijk Groenewoud verbeterd, komt er extra groen en wordt de omgeving aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Dit maakt De Nieuwe Marckenburgh ook weer tot een plek voor iedereen. Vriendelijk, verbindend en verrijkend.

Verbinding Goudenregenplein en Eikenlaan

Op dit moment loopt het Goudenregenplein dood op een anoniem pleintje achter de Marckenburgh. Dat kan beter. Daarom komt er een nieuwe verbindingsstraat tussen het Goudenregenplein en de Eikenlaan. Daarmee krijgt het hele gebied een meer open, vriendelijk en toegankelijk karakter. Handig als je met de auto komt én prettig als je lopend richting het centrum gaat.  

Vragen over De Nieuwe Marckenburgh?

Meestgestelde vragen

Voor welke doelgroep(en) zijn de woningen bedoeld?

De Nieuwe Marckenburgh zal een brede doelgroep woningen gaan bedienen. Naast de door Woonzorg Nederland aangeboden sociale huurwoningen, zal er sprake zijn van middenhuur woningen en koopwoningen in diverse prijsklassen.

Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw? 

We bevinden ons nu nog in de fase van het schetsontwerp. Pas op het moment dat we naar het definitieve ontwerp gaan en het bestemmingsplan aangevraagd kan worden, kunnen wij een  eerste prognose maken van start verkoop en start bouw. Op dit moment hebben we nog te maken met teveel onzekerheden. 

Is er een mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven? 

Je kan je inschrijven via de inschrijf in button op de website. Je zal automatisch op de hoogte worden gehouden van de voortgang doormiddel van nieuwsberichten. In deze fase van het project (schetsontwerp) zal dat ongeveer eens in het kwartaal zijn.  

Zijn de koop- en huurprijzen van de appartementen al bekend? 

We bevinden  ons nu nog in de voorfase van de ontwikkeling. Over de koop- en huurprijzen zal voorlopig nog niets bekend worden gemaakt. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wie gaat de verhuur van de huurwoningen verzorgen? 

Woonzorg Nederland zal de verhuur van de sociale huurwoningen gaan verzorgen. Wie de verhuur van de middenhuur woningen zal verzorgen is op dit moment nog niet bekend. 

Is er meer informatie over de appartmenten beschikbaar? Denk bijvoorbeeld aan situatietekening met ontsluiting, plattegronden van de woningtypes, 3D beelden e.d.

In dit stadium kunnen wij niet meer informatie geven dan tijdens de inloopavond is gepresenteerd of op de website terug te vinden is. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wat is de status? 

Op dit moment zijn de onderzoeken m.b.t. de vleermuispopulatie, die zich bevindt in het huidige pand, nog in volle gang. Dit kan nog wel maanden in beslag nemen. Wanneer dit is afgerond zal er verder kunnen worden gegaan met het schetsontwerp. 

Blijven de woningen van de Marckenhof gehandhaafd? Hoe zit het met de parkeergelegenheid voor de huidige bewoners van de Marckenhof? Wordt er rekening gehouden met deze bewoners?

De woningen van de Marckenhof blijven gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid voor de huidige bewoners. De bewoners van de Marckenhof zullen tijdens de uitwerking van het plan met nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.

Vragen over het project?

Heb je vragen over De Nieuwe Marckenburgh, neem dan gerust contact op met het team van De Nieuwe Marckenburgh.

De Nieuwe Marckenburgh

Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

* De artist impressies geven een indruk van de uitstraling van het project en de omgeving. Het uiteindelijke ontwerp kan hiervan verschillen.