Onderzoek naar de vleermuizen in de huidige Marckenburgh

Voordat het nieuwe plan gerealiseerd kan worden, zal de huidige Marckenburgh eerst gesloopt moeten worden. Om een ontheffing voor de sloop te krijgen is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen, mussen en andere beschermde dieren en planten.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het huidige pand intensief wordt bewoond door meerdere soorten vleermuizen. Het pand fungeert als zomerverblijfplaats voor de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger. Daarnaast heeft het gebouw mogelijk een regionale functie voor overwintering van een groot aantal vleermuizen en is er dus mogelijk sprake van een massawinterverblijfplaats.

De Nieuwe Marckenburgh
Vleermuizen

Het onderzoek

Van twee hoge gebouwen in de omgeving is de afgelopen jaren eveneens zwermgedrag vastgesteld. Momenteel vindt nader onderzoek met batloggers (real time recorders) plaats om te onderzoeken of alle 3 de gebouwen kunnen worden aangemerkt als massawinterverblijfplaats. Dit onderzoek zal gedurende 2 winterperioden plaatsvinden. Daarna kan bekeken worden of de twee hoge gebouwen als vervangende winterverblijfplaats gedurende de overbruggingsperiode kunnen dienen en kan de procedure om een ontheffing voor de sloop te krijgen gestart worden. De doorlooptijd van deze procedure is circa 26 weken. De sloop van de huidige Marckenburgh zal dus nog even op zich laten wachten.

Meestgestelde vragen

Voor welke doelgroep(en) zijn de woningen bedoeld?

De Nieuwe Marckenburgh zal een brede doelgroep woningen gaan bedienen. Naast de door Woonzorg Nederland aangeboden sociale huurwoningen, zal er sprake zijn van middenhuur woningen en koopwoningen in diverse prijsklassen.

Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw? 

We bevinden ons nu nog in de fase van het schetsontwerp. Pas op het moment dat we naar het definitieve ontwerp gaan en het bestemmingsplan aangevraagd kan worden, kunnen wij een  eerste prognose maken van start verkoop en start bouw. Op dit moment hebben we nog te maken met teveel onzekerheden. 

Is er een mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven? 

Je kan je inschrijven via de inschrijf in button op de website. Je zal automatisch op de hoogte worden gehouden van de voortgang doormiddel van nieuwsberichten. In deze fase van het project (schetsontwerp) zal dat ongeveer eens in het kwartaal zijn.  

Zijn de koop- en huurprijzen van de appartementen al bekend? 

We bevinden  ons nu nog in de voorfase van de ontwikkeling. Over de koop- en huurprijzen zal voorlopig nog niets bekend worden gemaakt. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wie gaat de verhuur van de huurwoningen verzorgen? 

Woonzorg Nederland zal de verhuur van de sociale huurwoningen gaan verzorgen. Wie de verhuur van de middenhuur woningen zal verzorgen is op dit moment nog niet bekend. 

Is er meer informatie over de appartmenten beschikbaar? Denk bijvoorbeeld aan situatietekening met ontsluiting, plattegronden van de woningtypes, 3D beelden e.d.

In dit stadium kunnen wij niet meer informatie geven dan tijdens de inloopavond is gepresenteerd of op de website terug te vinden is. Zie ook antwoord op vraag 'Wanneer start de verkoop/verhuur en de bouw'. 

Wat is de status? 

Op dit moment zijn de onderzoeken m.b.t. de vleermuispopulatie, die zich bevindt in het huidige pand, nog in volle gang. Dit kan nog wel maanden in beslag nemen. Wanneer dit is afgerond zal er verder kunnen worden gegaan met het schetsontwerp. 

Blijven de woningen van de Marckenhof gehandhaafd? Hoe zit het met de parkeergelegenheid voor de huidige bewoners van de Marckenhof? Wordt er rekening gehouden met deze bewoners?

De woningen van de Marckenhof blijven gehandhaafd. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid voor de huidige bewoners. De bewoners van de Marckenhof zullen tijdens de uitwerking van het plan met nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden.

Vragen over het project?

Heb je vragen over De Nieuwe Marckenburgh, neem dan gerust contact op met het team van De Nieuwe Marckenburgh.

De Nieuwe Marckenburgh

Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van De Nieuwe Marckenburgh?

* De artist impressies geven een indruk van de uitstraling van het project en de omgeving. Het uiteindelijke ontwerp kan hiervan verschillen.